Çevre Politikamız

ALBAKSAN GRUP olarak,

 

  • Çevre kirliliğine karşı tüm yasa, mevzuat ve uluslararası anlaşma ve yasal gereklere uymayı; müşteri ihtiyaçlarını takip ederek çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
  • Üretim ve hizmetlerimizin, çevre üzerindeki etkilerini düzenli olarak ölçümleyerek kontrol altında tutmayı,
  • Doğal kaynak kullanımını ve atık üretimini mümkün olan en alt düzeye indirmeyi, faaliyetlerimizden kaynaklanan kirliliğin ve atıkların en uygun yöntemlerle bertarafını sağlamayı,
  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza ve acil durumda, çevresel zararları en aza indirecek tedbirleri almayı,
  • Üst yönetim tarafından desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen, uygulanan, denetlenen, kamuoyu tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen bir çevre duyarlılığı kültürü oluşturmayı,
  • İlişkide bulunduğumuz tüm grupları ve çalışanlarımızı çevre ve sağlık konularında bilinçlendirmek için maksimum çabayı sarf etmeyi, çalışanlarımıza çevre konusunda sürekli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenleyerek bu bilinci benimsemeleri için teşvik etmeyi,
  • Doğa ve çevreyle ilgili dernek ve kurumların etkinliklerine destek olmayı,


Taahhüt ediyoruz.

Yönetim taahhütte bulunduğu Çevre Politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.

Yönetim Kurulu